Vi säljer i Sverige  dem bästa livs varor, från Wägga Rökerii, Arla Sverige och andra tillverkare från Sverige direk till privat och företagskunder.
Vi har erfarhandet flera år med vara produkter.
Svenskmarknad: www.nordseaway1.se

Vi säljer bästa svenska produkter flera år i visa länder EU och vi växer bra.
We sell quality swedish products many years in certain countries in EU and continue well. 
Prodavame kvalitni svedsky zbozi vice let v urcitych zemich EU a pokracujeme dobre.